Zpráva

Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2015/2016

Moravskoslezský kraj oceňuje školy bez rozdílu zřizovatele za jejich mimořádné aktivity v oblasti EVVO a VUR. Do celokrajské soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ se ve školním roce 2015/2016 přihlásilo celkem 50 škol.

Tři nejúspěšnější v kategoriích Mateřská škola, Základní škola a Střední škola ocenil MSK certifikátem a dárkovými poukazy na nákup pracovních pomůcek, experimentálního vybavení pro přírodovědné obory a ekologických hraček v celkové hodnotě 35 tisíc korun pro každou oceněnou školu.

V kategorii mateřské školy certifikát Ekologická škola v Moravskoslezském kraji získala Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25.

Ocenění převzala ředitelka školy Lenka Siváková. Mateřská škola se aktivně zapojila do projektu CITI-SNESE. Záměrem tohoto projektu bylo vedení dětí a rodičů k zamyšlení o čistotě ovzduší. V říjnu se s dětmi uskutečnil projekt „Týden ovzduší“. V rámci kampaně pro předškolní děti uspořádali pracovníci organizace Čisté nebe interaktivní besedu. Díky ní pak v zimě děti zvládly dokumentaci kouřících komínů ve městě. Prostřednictvím pokusů sledovaly čistotu sněhu. Po dobu třech měsíců zakreslovaly kvalitu ovzduší do grafu. Během projektu proběhlo monitorování ovzduší ve třídách i v okolí mateřské školy. Veřejnost byla o projektu a výsledcích měření informována prostřednictvím webových stránek, ekologických nástěnek a tisku. Velké změny začínají od nejmenších, tak se projekt stal příkladem dobré praxe. V dubnu 2016 byla mateřská škola za své aktivity oceněna mezinárodním titulem Ekoškola.

V kategorii základní školy tento certifikát získala Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace. Ocenění převzala ředitelka školy pověřená řízením PaedDr. Pavlína Palová.

Zapojení školy pro žáky s mentálním postižením do projektu města Frenštát pod Radhoštěm - vybudování naučné stezky Beskydské nebe: ve škole žáci v rámci pracovního vyučování vyráběli dřevěné budky pro ptáky, které horolezci umístili v prostorách Horeček. Za jejich výrobu získali pro celou školu možnost využít komentovanou prohlídku na naučné stezce a pozorovat, které budky již byly zahnízděny. V přírodovědném kroužku si pak žáci připravili projekt a prezentaci o všech druzích ptáků, kteří se na Horečkách usadili. V rámci projektového vyučování ke Dni země pak nejmladší žáci školy šli uklidit vílám prostory u Mařenčiny studánky.

V kategorii střední školy certifikát obdržela Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace. Ocenění převzala ředitelka školy Ing. Vanda Palowská.

Škola zrealizovala Mezinárodní ekologické studentské sympozium MESS s názvem „FEEDINGTHEPLANET“, které bylo věnováno Mezinárodnímu roku luštěnin -  Akce se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka. Prezentací, jejichž hlavním tématem byl Mezinárodní rok luštěnin, se kromě odborníků ujali žáci a studenti z mateřských, základních, středních a vysokých škol z Čech, Slovenska a Polska. Nejmenší děti si díky projektu vyzkoušely, jak luštěniny vlastně rostou, studenti srovnávali podíl luštěnin v jídelníčku našich předků s jídelníčkem současné populace, mapovali druhy luštěniny i jejich využití v celosvětovém měřítku, zabývali se i jejich pěstováním. Součástí akce byla také výstava výtvarných a fotografických děl, kulturní vystoupení, výstava semen luštěnin i ochutnávka luštěninových salátů.

Rada kraje rozhodla ocenit pět škol referenčními listy a dárkovými poukazy na nákup experimentálního vybavení pro přírodovědné obory v hodnotě jedenáct tisíc korun:

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Základní škola Břidličná, okres Bruntál

frame-scrollup