Zpráva

Moravskoslezský kraj podal první žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

Pokud Moravskoslezský kraj uspěje se svým projektem „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“, bude na konci roku 2018 vyhlášeno na území kraje 5 nových zvláště chráněných území. Kraj již v minulém programovém období úspěšně zrealizoval dva obdobné projekty. Podaří-li se zrealizovat i tento projekt, bude implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji završena a kraj splní zákonnou povinnost vyplývající z evropské i národní legislativy na úseku ochrany přírody a krajiny.


19. října 2015
frame-scrollup