Jste zde: Informační systém životního prostředí

Dotační program Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Dotační program na podporu hospodaření v lesích je určen vlastníkům, nájemcům a podnájemcům lesů, kteří hospodaří na území Moravskoslezského kraje, a je orientován na postupnou přeměnu druhové skladby lesů na porosty ekologicky stabilní, a to zejména pro vlastníky lesů menších výměr. Žádost o dotaci je nutno podat před zahájením prací.

Bližší informace k dotačnímu programu jsou uvedeny na elektronické úřední desce krajského úřadu v sekci Dotace – Vyhlášené dotační programy. O poskytnutí dotace je možno žádat ode dne 1. 1. 2015 do dne 1. 6. 2015 na práce prováděné v roce 2015.