Zpráva

Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2006/2007

Referenční listy za mimořádné ekologické aktivity

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Provaznická 831/64
Ostrava - Hrabůvka

700 30
Za vytvoření sítě spolupráce s ostatními školami v Moravskoslezském kraji
- mezinárodní spolupráce s polskou školou v Katovicích.

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace
Korunní 669/49
Ostrava - Mariánské Hory
709 12

Za mimořádné ekologické aktivity, vytvoření sítě spolupráce s ostatními školami v Moravskoslezském kraji
- realizace ekologických aktivit ve středisku přírodovědců, organizace letních táborů zaměřených na ekologii, eko aktivity pro školní družiny a školní kluby.

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Mírová 1442
Karviná - Nové Město

735 06
Za vytvoření sítě spolupráce s ostatními školami v Moravskoslezském kraji
- aktivní spolupráce s Klubem ekologické výchovy (KEV). Gymnázium je pilotní střední škola KEV a zaměřuje se také na přípravu učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Opavská 1119/12
Ostrava - Poruba

708 61
Za vytvoření sítě spolupráce s ostatními školami v Moravskoslezském kraji
- škola uzavřela partnerství s Vysokou školou baňskou - Technickou univerzitou Ostrava (VŠB TU Ostrava). V rámci této spolupráce získala škola finanční prostředky z ESF Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, kde je jedním z cílů také environmentální vzdělávání.

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace
Hukvaldy 162
Hukvaldy

739 46
Za mimořádné ekologické aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- žáci školy aktivně sledují stav ovzduší, analyzují data ze solárního panelu.

Základní škola Mosty u Jablunkova 750, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Mosty u Jablunkova 750
Mosty u Jablunkova

739 98
Za aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- žáci realizují pravidelná měření kyselosti srážek. Tuto aktivitu škola prezentovala na veřejnosti výstavou ukazatelů ovzduší (podzimní a jarní měření).

Základní škola Břidličná, okres Bruntál
Komenského 360
Břidličná

793 51
Za aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- v rámci projektu "Slunce do škol" má škola k dispozici vlastní školní meteorologickou stanici.

Základní škola Hradec nad Moravicí - Žimrovice, okres Opava, příspěvková organizace
Meleček 51
Hradec nad Moravicí - Žimrovice
747 41
Za aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- v rámci školní zahrady, která je členěna na miniarboretum, bylinkovou spirálu včetně naučných zastavení, žáci a děti pěstují a sledují různé druhy rostlin.

Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace
Komenského 754
Vítkov

749 01
Za aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- žáci školy v rámci mezinárodního projektu GLOBE pozorují vývoj počasí, měří kvalitu ovzduší a vody. Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA. Zpracované výsledky slouží vědcům a studentům po celém světě k dalšímu využití.

Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace
Opavská 22
Vítkov

749 01
Za aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- realizují žáci školy v rámci mezinárodního projektu GLOBE. Škola získala mezinárodní ocenění za soustavnost a přesnost měření přízemního ozonu (Aktivní GLOBE školy 3. místo ČR).

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace
Tyršova 1053
Frenštát pod Radhoštěm
744 01

Za aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- pozorování života ve vodě, koloběh vody, tvoření rovnováhy v přírodě včetně čištění okolí řeky Lubiny, dlouhodobý pokus - rozpad odpadů.

Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace
Dukelská 1346
Příbor

742 58
Za aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- realizace soutěže pro žáky speciálních škol v MSK "Včela medonosná". Žáci školy zpracovávají podklady, které se týkají významu včel pro přírodu, hmyzosnubné rostliny, škůdci včel.

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
Gorkého 1
Havířov - Město

736 01
Za aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- žáci (ekotým) realizují průzkumnou a výzkumnou činnost meandrů řeky Lučiny.
Škola je pilotní základní školou KEV jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj, projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Janovice 410
Janovice

739 02
Za aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- žáci školy vytvořili Ekomapu Janovic, která je zaměřená na přírodní zajímavosti.

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace
Komenského 323
Suchdol nad Odrou

742 01
Za aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- realizace projektu "Prázdniny, příroda a já" a mezinárodní projekt "Miliarda stromů pro planetu Zemi".

Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace
Sokolovská 466/34
Rýmařov

795 01
Za aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- studenti gymnázia uskutečnili projekt "Výzkum kvality vody a výtvarné zpracování odpadních materiálů".

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
Žákovská 20 - 22
Ostrava - Hulváky

709 00
Za aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- škola realizovala projekt "Pomoc lesu", kde ekotým řešil devastaci lesa těžkými mechanismy.

Střední škola a Základní škola, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace
Pionýrů 767
Frýdek-Místek 738 02

Za aktivity v oblasti monitorování životního prostředí
- žáci školy pozorovali na školní zahradě hnízdění ptáků a následně připravili rozhlasovou relaci

Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace
Školní 1600
Rychvald

735 32
Za mimořádné ekologické aktivity, organizaci žákovské konference EVVO a vytvoření sítě spolupráce s ostatními školami v Moravskoslezském kraji
- žákovská konference pro 240 účastníků, školní vzdělávací program (ŠVP) "PŘÍLIV" vyjadřuje zaměření školy a vznikl ze slov: příroda, lidé a věda.

Základní škola Karviná-Ráj Prameny 838
Prameny 838
Karviná - Ráj
734 01

Za organizaci žákovské konference EVVO a vytvoření sítě spolupráce s ostatními školami v Moravskoslezském kraji
- škola je pilotní základní školou KEV jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj, projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Palackého 1329/50
Nový Jičín

741 11
Za monitorování životního prostředí a vytvoření sítě spolupráce s ostatními školami v Moravskoslezském kraji
- gymnázium realizovalo školní projekt "Co máme rádi, neničíme" a projekt "Ekochallenge".


Moravskoslezský kraj Rada kraje uděluje

Certifikát "Ekologická škola Moravskoslezského kraje" za mimořádnou aktivitu v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školním roce 2006/2007

Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
Ostrava - Slezská Ostrava

710 00
Za mimořádnou aktivitu v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
- za organizaci studentské konference EVVO a vytvoření sítě spolupráce s ostatními školami v Moravskoslezském kraji, za monitorování životního prostředí v Moravskoslezském kraji. V rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ) získal studentský ekotým 1. místo s prací na téma "VODA". Gymnázium realizuje projekt EIS (Ekologický informační systém) a projekt MINIZOO. Pod vedením Dr. Hany Ptáškové, koordinátorky EVVO, pracuje aktivně ekologický kroužek, který mimo další ekoaktivity vydává měsíčně "EKOLIST".


Mateřská škola Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace
Skautská 60
Ostrava - Poruba

708 00
Za mimořádnou aktivitu v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
vytvoření zásobníku her a pomůcek ekologické výchovy, děti celoročně pozorují změny počasí a jeho vliv na přírodu. MŠ plní aktivně cíle projektu "MŠ podporující zdraví", přijata do sítě projektu "ZDRAVÁ MŠ."


Základní škola Borovského
Ve Svahu 775
Karviná – Ráj

734 01
Za mimořádnou aktivitu v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
koordinátorka EVVO Mgr. Libuše Machurová aktivně zapojuje žáky školy do řady projektů a ekologických aktivit např. do mezinárodního projektu "Evropské hodnoty" (ACES). V rámci mezinárodního projektu Globe - odesílání dat do databáze E-learningového modulu, období červen 2006 až červen 2008 - škola získala mezinárodní titul Ekoškola (Eco-school). Jeho cílem je propojit environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k ekologizaci jejího provozu. Státní zdravotní ústav udělil dne 26. červa 2006 certifikát o přijetí školy do sítě projektu "Zdravá škola".

frame-scrollup