Zpráva

"Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2008/2009

Moravskoslezský kraj Rada kraje uděluje pěti školám

Certifikát "Ekologická škola Moravskoslezského kraje" za mimořádnou aktivitu v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2008/2009

Mateřská škola Olbrachtova

certifikát a věcný dar se uděluje za: realizaci workshopů pro učitelky mateřských škol v Moravskoslezském kraji, za aktivní účast na celokrajské konferenci EVVO pro školy a školská zařízení, kde v rámci workshopů ředitelka Jana Pučková seznamovala přítomné s novými metodami jak učit v přírodě. Dále za zpracování školních projektů: "Zahrada blízká přírodě", "Posezeníčka v přírodě", "Hledání života v přírodě" apod. Spolu s partnery se mateřská škola podílí na organizaci významných ekologických dnů. Ve školním roce 2008/2009 uspořádala Mateřská škola Olbrachtova již 3. ročník naučné ekologické stezky "Malý Přírodníček", které se zúčastnilo 450 předškolních dětí z okolních mateřských škol. V rámci zdravého životní stylu používá školní kuchyně biopotraviny a produkty s označením ekologický šetrný výrobek. V rámci šetření energiemi má budova školky zabezpečen ekologický provoz. Internetový server školky informuje o aktivitách, které jsou prioritně zaměřeny na ochranu životního prostředí.

Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace

certifikát a věcný dar se uděluje za: aktivní přístup v oblasti environmentální výchovy a osvěty. V uplynulém školním roce 2008/2009 byla škola oceněna titulem "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně", v květnu tohoto roku obdržela zvláštní cenu za systematický přístup v oblasti EVVO a bezpečného životního prostředí (za tento přístup ji ocenila organizace Business Leaders Forum). Škole se daří zabezpečovat a inovovat ekologický provoz např. projektem "Zářivka". Neustále zlepšuje také životního prostředí ozeleňováním v rámci projektu "Den stromů". Aktivně se zapojuje do celé řady ekologických programů a soutěží např.: Recyklohraní, Soutěž s panem Popelou, Les ve škole - škola v lese, Adopce studánky, Naše sídliště, naše budoucnost, Den vody apod. Pod záštitou UNESCO a Zeleného kříže se žáci zapojili do projektu "Planeta Země jako jediné místo pro život ve vesmíru". V rámci aktivního členství v Klubu ekologické výchovy spolupracuje se základními i středními školami i neziskovými organizacemi, které se prioritně zabývají ekologií.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320

certifikát a věcný dar se uděluje za: aktivní monitorování životního prostředí. Škola organizovala konferenci na téma Odpady a Voda, které se zúčastnili také žáci a učitelé jiných základních škol. Škola je zapojena do celé řady ekologických projektů a programů např.: Les ve škole - škola v lese, Otevírání studánek, Recyklohraní aj. Ve spolupráci se slovenskou základní školou z Dubnice na Váhom došlo nejen k monitoringu životního prostředí, ale i k výměně zkušeností. Během této spolupráce vznikl Fenologický kalendář. V r. 2008 obdržela škola pamětní list Města Frýdku-Místku za prospěšné ekologické aktivity. Velkým úspěchem školy a jejího ekotýmu bylo získání ocenění v rámci mezinárodní soutěže EKOŠKOLA. Ředitel školy Mgr. Petr Jan podporuje také oblast dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO. Svým přístupem vytváří podmínky k tomu, aby pracovníci školy se pravidelně účastnili vzdělávacích akcí, které jsou prioritně zaměřeny na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace

certifikát a věcný dar se uděluje za: aktivní zapojení školy v rámci ekologických aktivit na mezinárodním poli. Škola aktivně spolupracuje s organizacemi, které jsou zaměřeny na ekologickou výchovu. Např. v rámci mezinárodního projektu GLOBE se žáci prezentovali na národním setkání ve Stříbře s projektem "Co nám teče za humny". V rámci realizace projektu Les ve škole - škola v lese se uskutečnily nejen sběrové akce, ale také monitoring černých skládek v okolí města Vítkova. V rámci mezinárodní spolupráce s polskou školu se uskutečnil projekt "Poznáváme kotlinu Klodzkou". Na škole pracuje stabilní ekotým. Škola získala v roce 2008 certifikát v programu Recyklohraní, cenu zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 a 2009 od Business Leaders Forum. V červnu 2009 získala škola mezinárodní titul EKOŠKOLA.

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

certifikát a věcný dar se uděluje za: realizaci "Ekologické konference pro žáky středních odborných škola a gymnázií". V rámci této konference se prezentovaly žákovské kolektivy středních škol se svými ekologickými projekty. Žáci školy se s projektem Ostramo Vlček úspěšně prezentovali nejen na celokrajské konferenci EVVO pro školy a školská zařízení, ale také na První konferenci EVVO škol. Škole se také podařilo vytvořit síť spolupráce mezi školami v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu "Putování za tajemstvím lesa", který byl určen pro děti, mládež i celé rodiny a na jehož přípravě se podíleli žáci školy pod vedením koordinátorky EVVO Mgr. Jany Vlčkové, proběhla terénní soutěž v Bělském lese, kde více než 400 soutěžících všech věkových kategorií plnilo ekologické úkoly připravené ekotýmem školy. Škola aktivně spolupracuje s Klubem ekologické výchovy a ČSOP SALAMANDR v projektu mapování křídlatky v oblasti Morávky. Ekotým zpracoval energetický audit školy, řešil problematiku elektrické regulace ohřevu teplé vody a systém nakládání s odpady z chemických laboratoří. V červnu 2009 byla škola oceněna mezinárodní titulem EKOŠKOLA.

Rada kraje rozhodla udělit referenční list jedenácti školám za aktivní zapojení do soutěže

 1. Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace
 2. Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace
 3. Masarykova základní škola a mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
 4. Základní škola a mateřská škola Raškovice
 5. Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace
 6. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál
 7. Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace
 8. Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
 9. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
 10. Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
 11. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
frame-scrollup