Zpráva

Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2009/2010

Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Oty synka 1834, příspqěvková organizace

Certifikát Ekologická škola MSK ve školním roce 2009/2010 se uděluje za: aktivní přístup v oblasti environmentální výchovy a osvěty. V rámci výprav do přírody paní učitelky vytvořily pracovní listy, které jsou zaměřeny velmi specificky např. na život daňků. Ve vlastním programu „Malí ekologové“ získávají děti poznatky o fotografování přírody, jejich proměnách v závislosti na ročním období apod. V rámci ochrany přírody, pod odborným dohledem, vyrábějí ptačí budky. K pracovním účelům často využívají odpadového materiálu, což vedlo k vybudování dílny a arboreta na školní zahradě. Za finanční podpory Sdružení rodičů při MŠ byl postaven altánek pro klidové, tvořivé a námětové hry dětí. Zahrada byla výsadbou přeměněna na „Malé arboretum“. Rozšířením zeleně o nové stromky, keře a založením vřesoviště nabízí dětem pracovní eko – dílnu v přírodě, která poskytuje výborné podmínky pro uplatňování získaných poznatků a vědomostí v praxi. Realizace arboreta proběhla díky získané dotaci ÚMOb Poruba a rodičů.

Základní škola a Mateřská škola Raškovice

Certifikát Ekologická škola MSK ve školním roce 2009/2010 se uděluje za: spolupráci s pracovníky LIFE - Natura na projektu Záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky, jedná se o mapování výskytu invazních rostlin, hlavně křídlatky, a následně její likvidaci odbornými institucemi. Na téma „Křídlatka“ se uskutečnila rovněž školní Envikonference, která se zaměřila na osvětu co nejširší veřejnosti obce Raškovice i obcí okolních. Žáci představili s pracovníky LIFE - Natury škodlivost rostliny a způsoby monitorování ploch porostlých touto invazní rostlinou. Škola organizuje také tradiční aktivity, např. v rámci „Dne stromů“ a „Dne Země“ žáci spolu s vyučujícími vysadili 80 stromků kolem areálu školy. V uplynulém školním roce škola realizovala projekt „Příroda za sklem nebo ve skle???“, který byl podpořen v rámci dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti EVVO pro školní rok 2009/2010. Cílem projektu byla rekonstrukce školního skleníku, který je umístěn v budově školy. V současné době je tak k dispozici: pozorovací eko-koutek, minikaktusárium, sušárna na byliny, prostor pro pěstování rostlin.

Základní škola Hradec nad Moravicí - Žimrovice, okres Opava, příspěvková organizace

Certifikát Ekologická škola MSK ve školním roce 2009/2010 se uděluje za:aktivní zapojení do ekologických projektů na úrovni obce, kraje, ale také do mezinárodního projektu Ekoškola (Eco-School). Prestižní mezinárodní titul Ekoškola obhájila škola již potřetí. Ve školním roce 2009/2010 získala škola i ocenění „Škola udržitelného rozvoje I. stupně“. V dotačním programu Moravskoslezského kraje škola uspěla s projektem nazvaným „Zahrada poznání a hry“. Děti, rodiče i další zájemci tak mohou využívat nejen jezírko, školní miniarboretum, ale také kamenný amfiteátr. Ve spolupráci s RNDr. Milanem Kubačkou byla vybudována „Naučná stezka za školou“. Pro děti i návštěvníky je připraven letáček a pracovní list s mapkou, kde jsou zachyceny přírodovědné a historické zajímavosti okolí. Škola také realizuje projekt s názvem „Perla Slezska – Hradec nad Moravicí a jeho okolí“, který je zaměřený na poznání mikroregionu Moravskoslezského kraje. Žáci školy se snaží o návrat původních lidových tradic do života obce. Kromě živého Betlému, otvírání studánek a pálení čarodějnic žáci školy pravidelně vynáší Mařenu.

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

Certifikát Ekologická škola MSK ve školním roce 2009/2010 se uděluje za: uspořádání 2. ročníku konference škol Moravskoslezského kraje, kde žáci základních a středních škol prezentovali své environmentálně zaměřené projekty. Škola se zapojila do mezinárodního projektu GLOBE a je pilotní střední školou Klubu ekologické výchovy (KEV). Koordinátor ekologické výchovy Mgr. Martin Duda je předsedou KEV za Moravskoslezský kraj. Ředitel školy RNDr. Bohumil Vévoda prezentoval ekologické aktivity školy na česko-slovenské konferenci, která se uskutečnila koncem června 2010 na Pustevnách. Škola dlouhodobě spolupracuje s karvinskou nadací Zdravé město (např. při akcích Den Země, Plave celé město). Žák gymnázia Jakub Dvořák získal druhé místo v celostátním kole ekologické soutěže Můj kousek Země, organizované Českou geologickou společností a Ministerstvem životního prostředí. Gymnázium je také partnerskou školou kraje v rámci projektu Comenius Regio „Spaces for learning“, který podpořila Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Certifikát Ekologická škola MSK ve školním roce 2009/2010 se uděluje za: organizaci tradiční celokrajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) pro školy a školská zařízení ve školním roce 2009/2010. Konference se uskutečnila v duchu Mezinárodního roku biodiverzity – pro pestrou přírodu, pro budoucnost. Ředitel Ing. Arnošt Klein se svým týmem se velmi aktivně podílí také na dalších aktivitách a projektech např.: třídenní akce „Dny mláďat“ - přehlídku mláďat hospodářských zvířat doprovázenou množstvím soutěží, přehlídkou literárních a výtvarných prací s tématikou mláďat, ekologickými aktivitami a kulturními vystoupeními dětí mateřských a základních škol, akce se každoročně účastní přes 5 000 návštěvníků. V rámci projektu OPVK "Zvyšování kvality ve vzdělávání" - se škola podílí na tvorbě výukových materiálů EVVO spolu s Ústavem environmentálního vzdělávání VŠB - TU Ostrava. Škola také realizuje mezinárodní projekt Comenius TriNatural - Přírodní parky 3 regionů a na jaře letošního roku byl zahájen projekt s názvem „Moderní environmentální vzdělávání v přírodě“ jehož cílem je vytvoření centra environmentálního vzdělávání v přírodě. V projektu „Za prameny řek protékajících městem Opavou" škola provádí aktivní monitoring čistoty vod od jejich pramenišť po město Opavu.

Rada kraje rozhodla udělit referenční list jedenácti školám za aktivní zapojení do soutěže

  1. Mateřská škola Karviná - Ráj, Školská 431, příspěvková organizace
  2. Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, příspěvková oragnizace
  3. Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace
  4. Základní škola, Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace
  5. Základní škola Mosty u Jablunkova 750, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  6. Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín, Seifertova 601, okres Karviná, příspěvková organizace
  7. Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
  8. Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace
  9. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
  10. Střední škola poštovních a logistických služeb, Opava, příspěvková organizace
frame-scrollup