Zpráva

"Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2011/2012

Certifikáty:

Mateřská škola Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace

Certifikát Ekologická škola MSK za školní rok 2011/2012 se uděluje za:
vytvoření vlastního ekologického projektu "Poznej přírodu zblízka" a "Studánka". V rámci vzdělávacího programu školy se úspěšně rozvijí nejrůznější ekologické experimenty - např. děti společně s ornitologem umístili ptačí budky a krmítka na školní zahradě, kde také vybudovaly hmyzí hotel, ježkovník a mlhoviště. Spolu s rodiči pečují o zeleninovou a bylinkovou zahrádku, jejíž produkty jsou zužitkovány v kuchyni. Mateřská škola je také zapojená do dalších projektů např. "Zelená a papírová škola", kde děti získávají kladné dovednosti, návyky a postoje k životnímu prostředí. Mateřská škola Čtyřlístek získává titul Ekologická škola MSK již podruhé. Byla oceněna v prvním ročníku této soutěže, a to ve školním roce 2006/2007.


Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace

Certifikát Ekologická škola MSK za školní rok 2011/2012 se uděluje za:
realizaci více jak třiceti školních projektů - např. v projektu "Co napoví kapka vody" si žáci vyzkoušeli hydrologická měření, podíleli se na ekologickém chodu školy, dbali, aby všichni žáci, pedagogové i další zaměstnanci školy dodržovali zásady ekokodexu. "Vytvořením školního informačního centra" se škola aktivně podílí na utváření programu, jenž je zaměřen na vzdělávání k udržitelnému rozvoji. V rámci příkladů dobré praxe se uskutečnily také pilotní projekty – např. "Odpadů se nelekneme – recyklaci navrhneme" – monitorování způsobu městského sběru komunálního odpadu, dokumentování druhů kontejnerů i způsobu likvidace či recyklace odpadů. "Změna je život aneb Změny krajiny za dveřmi školy" – pozorování změn v krajině, které probíhají přirozeně nebo zásahem člověka, zvelebování okolního životního prostředí. "Jak se ti žije člověče aneb Víš co dýcháš?" – sledování čistoty ovzduší v obci, meteorologická měření včetně návrhu opatření k omezení znečišťování ovzduší. "Ochrana životního prostředí v naší obci – revitalizace jezírka v městském parku" atd. Základní škole ve Vítkově se podařilo letos potřetí získat mezinárodní titul Ekoškola, který je udělován na čtyři roky.


Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Certifikát Ekologická škola MSK za školní rok 2011/2012 se uděluje za:
uspořádání ekologické konference, jejíž součástí byl pracovní seminář "EkoEnergie". Tato aktivita byla určena pro žáky, studenty a pedagogy Moravskoslezského kraje. Žáci školy pod vedením koordinátorky ekologické výchovy Mgr. Aleny Víchové úspěšně prezentovali své projekty na kongresu Ekologie Ostrava 2011 a na "Středoškolské ekologické konferenci v Praze, na 4. ročníku konference Prezentace žákovských projektů EVVO. Konkrétní ekologické problémy včetně jejich řešení byly diskutovány na společné zahraniční stáži žáků v Německu, Polsku a Slovensku. Střední škola teleinformatiky získala u příležitosti dekády OSN 1. stupeň titulu "Škola udržitelného rozvoje 2011-2013".


Referenční listy:

Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace

frame-scrollup