Zpráva

"Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2012/2013

Certifikáty

Mateřská škola Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace

Certifikát se uděluje za celoroční ekologické aktivity, které jsou určeny dětem i rodičům. Za školní projekt "Zamykání studánky", který vytváří podmínky pro tělesnou i duševní pohodu dětí. Škola se podílí na výchově ke zdravému životnímu stylu. V rámci aktivní spolupráce se zřizovatelem se daří modernizovat prostory školy a tím vytvářet optimální zázemí pro děti i zaměstnance. Směrem k veřejnosti zvyšuje informovanost o ekologii.


Základní škola Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Certifikát se uděluje za založení živého arboreta s venkovní učebnou. V rámci svépomoci došlo k úpravě školní zahrady. Ve spolupráci s rodiči bylo vysazeno více jak 150 ks rostlin a stromků. V průběhu docházky každý žák pečuje o svůj minizáhon. Úspěšně se daří zavádět také nové metody a formy práce, které směřují k badatelskému vyučování. Škola je zapojena do národních programů, které jsou zaměřeny na ekologii. Během ekologických programů jsou žáci vzděláváni a motivováni jak přímo přispět k ochraně životního prostředí.


Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace

Certifikát se uděluje za uspořádání celokrajské environmentálně zaměřené konference. Tématem konference bylo vzdělávání pro udržitelný rozvoj a příklady dobré praxe napříč všemi stupni vzdělávání. V rámci konference se realizovali exkurse do Dolní zóny Vítkovic a pasivního domu, do Lesní školky a základní školy ve Vávrovicích. U příležitosti této akce byla slavnostně otevřena nová učebna v přírodě a naučná botanická zahrada. Žáci školy pod vedením koordinátorky ekologické výchovy magistry Aleny Koubkové úspěšně prezentují na žákovských konferencích vlastní ekologicko-ekonomické projekty, aktivně se podílejí na také na dalších aktivitách např. připravují dny zdraví, kde poskytují informace o zdravém životním stylu zaměstnancům školy, rodičům a veřejnosti.


Referenční listy:

frame-scrollup