Zpráva

Ekologizace kotlů na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí České republiky učinili další krok ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji.

1. Výzva k příjmu žádostí o dotaci v rámci "Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji" - ukončena 1. 2. 2012

2. Výzva k příjmu žádostí o dotaci v rámci "Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji" - ukončena 31. 10. 2012

3. Výzva k příjmu žádostí o dotaci v rámci "Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji" - ukončena 29. 4. 2013

1. Společná výzva MŽP a MSK k příjmu žádostí o dotaci v rámci národního Společného programu na podporu výměny kotlů - ukončena dne 23. 10. 2013

4. Společná výzva MŽP a MSK k příjmu žádostí o dotaci v rámci národního Společného programu na podporu výměny kotlů - ukončena dne 24. 2. 2014

8. Společná výzva MŽP a MSK k příjmu žádostí o dotaci v rámci národního Společného programu na podporu výměny kotlů - ukončena dne 18. 9. 2014


Nejčastěji kladené otázky

frame-scrollup