Zpráva

Knihovnická K2

Moravskoslezský kraj má zpracovanou „Koncepci rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2014-2020 (Koncepce knihovnictví)“, kterou zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 10/856 ze dne 12. června 2014.

V rámci zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v kraji je pozornost věnována podpoře knihovnictví a služeb čtenářům zejména v malých obcích a vesnicích kraje. Každoročně je v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku udělován Diplom za vzorné vedení knihovny spojený s finanční odměnou, a to od roku 2010.

Vedení Moravskoslezského kraje společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě si je vědomo důležitostí a společenského významu veřejných knihoven a práce jejich odborného personálu i zodpovědností zřizovatele. Proto v souladu s koncepcí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovna budou každoročně oceňovat práci veřejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a také mimořádný přínos jednotlivců k rozvoji oboru.

Účelem ceny Knihovnická K2 (formát PDF, velikost 224 kB) je podpora aktivních knihovníků a veřejných knihoven působících v Moravskoslezském kraji a zároveň motivace nejen pro kolegy z oboru, ale také pro vedení obcí.

Ocenění je udělováno ve dvou variantách - Knihovna Moravskoslezského kraje (lichý rok) a Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje (sudý rok). Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 50.000,- Kč.

Knihovnická K2 v roce 2017 - Knihovna Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil v roce 2017ocenění Knihovna Moravskoslezského kraje Městské knihovně Český Těšín.

Čestné diplomy získaly Knihovna města Ostravy za srdečný přístup pracovníků a promyšlenou péči o uživatele s handicapem a Místní knihovna v Raškovicích za jedinečné propojení služeb knihovny s Malou galerií a Památníkem Raškovice s důrazem na akce týkající se paměti místa.

Knihovnická K2 v roce 2016 - Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil v roce 2016 ocenění v kategorii Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje na 1. místě PhDr. Marii Šedé z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, na 2. místě Anně Rickové z Místní knihovny v Píšti a na 3. místě Kateřině Hurníkové z Obecní knihovny Vřesina.

Knihovnická K2 v roce 2015 - Knihovna Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil v roce 2015 ocenění Knihovna Moravskoslezského kraje Městské knihovně Krnov.

frame-scrollup