Zpráva

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovistostí Moravskoslezského kraje na rok 2008 - schválené projekty

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Návrh dotace (Kč)
1 Římskokatolická farnost Bruntál Obnova gotických fresek kostela Neposkvrněného početí P. Marie ve Starém Měste u Bruntálu - stavební část 317 186 230 000
2 Římskokatolická farnost Hněvošice Obnova střechy kostela sv. Petra a Pavla v Hněvošicích 726 758 400 000
3 Římskokatolická farnost Úvalno Dokončení obnovy kopule věže kostela sv. Mikuláše v Úvalně 947 786 500 000
4 Římskokatolická farnost Vysoká u Krnova Dokončení obnovy střechy kostela sv. Urbana ve Vysoké 395 953 220 000
5 Římskokatolická farnost Václavov u Bruntálu Dokončení obnovy střechy kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Václavově u Bruntálu 755 499 500 000
6 Římskokatolická farnost Široká Niva Dokončení obnovy střechy kostela sv. Martina v Široké Nivě 615 840 380 000
7 Římskokatolická farnost Pohoř Obnova krovu lodi kostela sv. Prokopa v Pohoři 950 040 450 000
8 Římskokatolická farnost Raduň Obnova střechy kostela Nejsvětější Trojice v Raduni 769 729 450 000
9 Hnutí DUHA Jeseníky Záchrana gotického kostela sv. Jiří v Pelhřimovech na Osoblažsku - fáze 3 761 327 396 300
10 Římskokatolická farnost Ludgeřovice Obnova havarijního nosného zdiva kostela sv. Mikuláše v Ludgeřovicích 528 727 396 000
11 Římskokatolická farnost Holčovice Obnova střechy kostela Neposkvrněného Početí P. Marie v Holčovicích 726 424 450 000
12 Římskokatolická farnost Kunčice p. Ondřejníkem Rekonstrukce střešního pláště a obkladů stěn kostela sv. Prokopa a sv. Barbory 577 059 400 000
13 Charita sv. Alexandra Oprava části budovy bývalé kovárny na parc. č. 686, která je umístěna v areálu Dolu Alexandr, k.ú. Kunčičky a je součástí kulturní památky "Uhelný důl hlubinný Alexandr", zapsané v ÚSNKP pod rejstříkovým číslem 10423/8-3329 220 723 165 500
14 Římskokatolická farnost Bohumín - Starý Bohumín Obnova střešní krytiny farního kostela narození P. Marie ve Starém Bohumíně 705 433 440 000
15 Lázně Darkov, a.s. Obnova střechy na památkově chráněné nemovitosti Společenského domu v areálu Lázně Darkov, a.s. 184 400 138 000
16 ********** Oprava spodního mezipatra I. NP - 4. etapa 143 000 100 000
17 Římskokatolická farnost Hodslavice Obnova střechy kostela Božského Srdce Páně v Hodslavicích 492 844 270 000
18 Římskokatolická farnost Kravaře Oprava staticky narušené části ohradní zdi se čtyřmi branami a oplocením - Kravaře 394 492 295 800
19 Obec Jeseník nad Odrou Oprava kaple Sv. Anny v Hůrce 1 549 297 460 000
20 Římskokatolická farnost Budišov nad Budišovkou Obnova přístupových schodišť ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie 1 200 339 500 000
21 Matice slezská Renovace fasády Matičního domu v Opavě 2 389 740 500 000
22 Římskokatolická farnost Horní Benešov Dokončení celkové obnovy fasády kostela sv. Kateřiny v Horním Benešově 500 000 300 000
23 Římskokatolická farnost Karlovice Obnova střešního pláště kostela sv. Jana Nepomuckého 796 528 258 400
Individuální dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje na obnovu kulturních památek v roce 2008
Poř. č. Žadatel Název projektu schválená dotace v Kč
1 Římskokatolická farnost Hlučín Obnova kulturní památky - kostela sv. Markéty v Hlučíně 1 100 000
2 Římskokatolická farnost Bruntál Obnova kulturní památky - kostela Panny Marie Pomocné na Uhlířském Vrchu u Bruntálu 1 750 000
3 *********** Obnova kulturní památky – areálu vodního mlýna v Bartošovicích 440 000
4 Město Fulnek Obnova zámeckého schodiště ve Fulneku umístěného v Městské památkové zóně Fulnek 460 000
5 Město Vítkov Obnova kulturní památky - hřbitovní zdi kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově 450 000
6 Město Krnov Obnova kulturní památky – bývalého Střeleckého domu v Krnově 500 000
7 Římskokatolická farnost Panny Marie Opava Obnova národní kulturní památky - kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavě 300 000
8 Římskokatolická farnost sv. Markéty Havířov - Bludovice Obnova kulturní památky - kostela sv. Markéty v Havířově - Bludovicích 200 000

Dokončení obnovy střechy kostela sv. Urbana ve Vysoké

Cílem projektu bylo dokončení nové střešní krytiny kostela sv. Urbana ve Vysoké, která byla dosud zakryta provizorně. Jednalo se o střechu závěru kostela a střechy bočních kaplí. K opravě byla použita nová střešní krytina zn. DACORA Structur - eternitová imitace břidlice a zároveň s tím bylo provedeno potřebné oplechování měděným plechem a byl dopojen nový hromosvod.

Před realizací opravy:


Po realizaci opravy:


Dokončení obnovy střechy kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Václavově u Bruntálu

V rámci projektu pokračovala obnova střešního pláště i kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, a to provedením na zbývající části lodi kostela. V roce 2007 byla započata obnova střechy kostela (presbytáře a sakristie), která se nacházela v havarijním stavu. Byla provedena demontáž současné eternitové krytiny a v nutném rozsahu byla provedena výměna bednění.

Před realizací opravy:


Po realizaci opravy:


Dokončení obnovy střechy kostela sv. Martina v Široké Nivě

Hlavním důvodem opravy bylo dokončení celkové obnovy střechy kostela, která byla započata v roce 2006. V havarijním stavu byly zejména krovy a břidlicová střešní krytina, rozsáhlé části krovu byly napadeny dřevomorkou. Při obnově krovu v roce 2006 bylo nutno zdemontovat i podstatnou část krytiny a střecha tudíž zůstala pouze provizorně zakryta lepenkou.

Před realizací opravy:


Po realizaci opravy:


Obnova střechy kostela Nejsvětější Trojice v Raduni

V letošním roce pokračovala obnova střechy kostela, a to provedením obnovy krovů v hlavní lodi kostela. Pokračování této celkové obnovy bylo nutné vzhledem k již obnovenému stavu krovu a střešní krytiny věže kostela, presbytáře a bočních přístavků, které byly postupně opravovány od roku 2003.

Kostel Nejsvětější Trojice v Raduni:


Po realizaci opravy:

frame-scrollup