Jste zde: Informační systém životního prostředíLesy

Lesy

Základní informace

Rozloha lesních pozemků v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2012 činila 194 172 ha, což při celkové katastrální výměře Moravskoslezského kraje 542 711 ha znamená lesnatost 35,78%, která odpovídá průměrné lesnatosti České republiky (cca 33,4%). Lesnatost je na území kraje velmi nerovnoměrně rozložena. Nejvyšší lesnatost je v horských oblastech Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd a v některých katastrech v oblasti Nízkého Jeseníku (okolí Kružberské přehradní nádrže, povodí Moravice, některé katastry na Opavsku). Celkově je v Moravskoslezském kraji z jehličnatých dřevin nejvíce zastoupen smrk (57,8%), následuje modřín evropský (4,1%) a borovice lesní (3,5%). Z listnatých dřevin převažuje buk lesní (14%), následuje dub letní (3,7%), javor klen (2,7%) a lípa srdčitá (2,4%).