Zpráva

Během pasportizace se povedlo evidovat 18 nových ostravských brownfieldů

V pořadí třetí pasportizace brownfields, kterou ve spolupráci s VŠB Ostrava pořádá Agentura pro regionální rozvoj, byla tentokrát zaměřena na Ostravu, konkrétně na její východní část.

Tři skupiny studentů VŠB-TUO pod vedením odborných garantů navštívily celkově 44 předem vytipovaných lokalit, u kterých zjišťovaly jejich aktuální stav. Některé z lokalit již charakteristiku brownfields nesplňovaly, naopak další brownfieldy byly objeveny během práce v terénu. Celkově se tak povedlo evidovat 18 nových ostravských brownfieldů, s jejichž údaji bude následně Agentura pro regionální rozvoj dále pracovat. V těchto 18 nových brownfieldech, které se nachází na ploše více než 30 hektarů, bylo nalezeno celkově 45 chátrajících objektů se zastavěnou plochou přes 23 000 m2.  Všechny tyto brownfieldy jsou využívány v průměru ze 16 %.

Informace o dalších brownfieldech nacházejících se v Moravskoslezském kraji naleznete v této databázi.

Ostrava, 25. 1. 2016

frame-scrollup