Jste zde: Informační systém životního prostředíPříroda

Příroda

Moravskoslezský kraj nechal zpracovat Revizi maloplošných zvláště chráněných území

Krajský úřad zajišťuje péči o 77 přírodních rezervací a přírodních památek. Pro posouzení kvality těchto maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) z hlediska přírodní hodnoty, tendenci vývoje i zhodnocení dosavadní péče nechal MSK zpracovat nezávislou studii Revizi MZCHÚ.