Zpráva

Beskydy

Rozsáhlé území rozkládající se na východě ČR. Je vymezeno státní hranicí se Slovenskou republikou na východě, na severu je ohraničeno masívem Velkého Javorníku u Frenštátu pod Radhoštěm a hranicí CHKO Beskydy.

Kód lokality: CZ0724089 
Katastrální území: Zlínský kraj (Dolní Bečva, Francova Lhota, Halenkov, Hážovice, Horní Bečva, Horní Lideč, Hovězí, Huslenky, Hutisko, Janová, Karolinka, Krhová, Leskovec, Lidečko, Lužná u Vsetína, Malá Bystřice, Malé Karlovice, Nový Hrozenkov, Prostřední Bečva, Pulčín, Rožnov pod Radhoštěm, Růžďka, Solanec pod Soláněm, Střelná na Moravě, Střítež nad Bečvou, Tylovice, Ústí u Vsetína, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Velká Lhota u Valašského Meziříčí, Velké Karlovice, Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová, Zděchov, Zubří) Moravskoslezský kraj (Bílá, Bocanovice, Bordovice, Bukovice u Dobratic, Čeladná, Dobratice, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, Guty, Hodslavice, Horní Lomná, Hostašovice, Janovice u Frýdku-Místku, Karpentná, Komorní Lhotka, Košařiska, Krásná pod Lysou Horou, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov u Nového Jičína, Lubno, Malenovice, Milíkov u Jablunkova, Morávka, Mořkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Oldřichovice u Třince, Ostravice 1, Ostravice 2, Pražmo, Raškovice, Řeka, Smilovice u Třince, Staré Hamry 1, Staré Hamry 2, Trojanovice, Tyra, Vendryně, Veřovice, Vyšní Lhoty)
Rozloha: 120386,5333 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: CHKO

Předmět ochrany:
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech a v podhorských oblastech
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy
9410 - Acidofilní smrčiny oměj tuhý moravský (Aconitum firmum ssp. moravicum)
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
vlk obecný (Canis lupus *)
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
vydra říční (Lutra lutra)
rys ostrovid (Lynx lynx)
netopýr velký (Myotis myotis)
(Rhysodes sulcatus)
čolek karpatský (Triturus montandoni)
velevrub tupý (Unio crassus)
medvěd hnědý (Ursus arctos *)

Příslušným orgánem ochrany přírody je správa CHKO Beskydy.

frame-scrollup