Zpráva

Šilheřovice

Golfové hřiště a přilehlé aleje u obce Šilheřovice tvořící velmi významnou lokalitu pachníka hnědého.

Kód lokality: CZ0813461
Katastrální území: Šilheřovice
Rozloha: 101.4709 ha
Nadmořská výška: 204 - 241 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany: PP

Předmět ochrany:
(symbol * označuje prioritní druhy)
páchník hnědý (Osmoderma eremita *)

Popis lokality:
Golfové hřiště s praidelně udržovaným travním porostem v bývalém zámeckém parku a přilehlé lipové aleje kolem komunikací. Převažují solitérní staré listnaté stromy (převážně lípy) s dutinam.

Management lokality:
Ponechání starých dutých stromů v alejích podél komunikací a v prostoru golfového hřiště. V případě potřeby ošetření starých stromů, z důvodu ohrožení majetku nebo bezpečnosti osob je nutné provádět tyto úpravy šetrným způsobem (odborné ořezání větví, snížení těžiště kmene). Zastřešení dutin je možno provádět jen částečně, tak aby nebylo bráněno ve vývoji larev. Nepřípustné je vybírání trouchu a chemická konzervace dutin. V případě nezbytné nutnosti kácení dřevin (zejména v alejích) je potřeba provést vhodnou náhradní výsadbu.

frame-scrollup