Zpráva

Ptačí oblast Heřmánský stav - Odra - Poolší

Lokalita se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích.

Kód lokality: CZ0811021
Katastrální území: Dětmarovice, Dolní Lutyně, Heřmanice, Horní Lutyně, Hrušov, Koblov, Kopytov, Koukolná, Nový Bohumín, Petrovice u Karviné, Poruba u Orlové, Pudlov, Rychvald, Skřečoň, Staré Město u Karviné, Starý Bohumín, Šilheřovice, Věřňovice, Vrbice nad Odrou, Záblatí u Bohumína, Závada nad Olší
Rozloha: 3100,8670 ha
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 165/2007 Sb.

Předmět ochrany:
bukáček malý (Ixobrychus minutus)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
slavík modráček (Luscinia svecica)

Příslušným orgánem ochrany přírody je krajský úřad Moravskoslezského kraje.

frame-scrollup