Zpráva

Ptačí oblast Poodří

Území se nachází mezi městskou části Ostrava-jih a obcí Jeseník nad Odrou. Hranice ptačí oblasti jsou totožné s hranicemi CHKO Poodří a území tvoří úzký pruh podél řeky Odry, který je 32 km dlouhý a 4 km široký.

Kód lokality: CZ0811020
Katastrální území: Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Butovice, Hladké Životice, Hukovice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Košatka nad Odrou, Kunín, Mankovice, Nová Horka, Petřvaldík, Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustějov, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Svinov, Šenov u Nového Jičína, Vražné u Oder, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou
Rozloha: 8042,5882 ha
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 25/2005 Sb.

Předmět ochrany:
bukač velký (Botaurus stellaris)
moták pochop (Circus aeruginosus)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
kopřivka obecná (Anas strepera)

Příslušným orgánem ochrany přírody je správa CHKO Poodří.

frame-scrollup