Jste zde: Informační systém životního prostředíPřírodaZajištění péče

Zajištění péče o maloplošná zvláště chráněná území

Pro účely zajištění péče o zvláště chráněná území (biotechnické zásahy, zpracování přírodovědných průzkumů, plánů péče, apod.) byla vytvořena databáze fyzických osob (katalog bez detailů/tabulka) a databáze občanských sdružení (katalog bez detailů/tabulka). Údaje jsou průběžně aktualizovány. Kontaktní osoba pro aktualizaci: Ing. Božena Maďová, tel. 595 622 688, e-mail: bozena.madova@msk.cz.