Zpráva

Frýdek-Místek před 100 lety očima seniorů

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, usiluje o získání prestižního titulu „Světová škola“. Filozofie projektu spočívá v podpoře vzdělávání a přípravě žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: „Uč se – zjišťuj – jednej”.

V rámci projektu, jehož cílem je řešení odbourávání mezigeneračních propastí, předsudků a postojů juniorů k seniorům, se dne 24. 4. 2019 v aule školy uskutečnila slavnostní komunitní akce s názvem „Frýdek-Místek před 100 lety očima seniorů” mimo jiné za účasti Ing. Kališe, předsedy místní organizace Frýdek-Místek, zástupců škol Moravskoslezského kraje a hostů z Polska.

Součástí programu byla kromě vystoupení žáků panelová diskuse na téma vzpomínek na starý Frýdek-Místek a také odborný výklad historika Muzea Beskyd Mgr. Poláška. Nechyběly zde ani ukázky dobových fotografií, výtvarných prací žáků, výstavka knih lokálních autorů a prezentací všech společných aktivit žáků a seniorů v uplynulém školním roce.

Cíl společného setkání, sdílení zkušeností a zážitků o historii, současnosti a budoucnosti města z pohledu mladé a seniorské generace, byl splněn.


2. května 2019
frame-scrollup