Zpráva

Inspirace - chcete se zapojit do zajímavých projektů?

GloV nabídce „Inspirace – chcete se zapojit do zajímavých projektů?“
jsou a budou prezentovány projekty, do nichž se můžete nejen zapojit, ale také můžete stávající nabídku rozšiřovat. Pokud máte zajímavý projekt, do něhož byste rádi zapojili školy a školská zařízení, přijďte svůj projekt představit
projekt "EMISE" je realizovánSlezským gymnáziem v Opavě. Obdržel záštitu ministra životního prostředí, záštitu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, záštitu náměstka primátora města Opavy a záštitu hejtmana Moravskoslezského kraje. Cílem projektu"EMISE - vzdělávání a osvěta" je rozšíření informovanosti o stavu ovzduší a možnostech ochrany ovzduší a vzdělávání v oblasti přírodních věd. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních a středních škol, jejich učitelé a veřejnost. Vizí celého projektu do budoucna je jeho rozšíření do škol po celé ČR. V rámci projektu je plánováno rozšířit počet zapojených základních a středních škol. Pokud vám není lhostejná myšlenka ochrany životního prostředí, tak se do projektu určitě zapojte. Posilte emisaře nejen vOpavě!
Co je to vlastně ENVOFILM? Šance pro mladé filmaře!
ENVOFILM je soutěžní přehlídka žákovských a studentských filmů, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.
Myšlenka ENVOFILMU se zrodila na druhém ročníku letní školy koordinátorů environmentální výchovy a samotná přehlídka je vpodstatě pokračováním „zaniklého“ festivalu EKOFILM Ostrava. Zásadním rozdílem je ta skutečnost, že autory promítaných filmů nejsou „profíci“. Autorem i divákem se může stát žák nebo student školy zMoravskoslezského kraje.
Filmy, které natočíte,budou nejen promítány, ale i oceněny.
Přejeme účastníkům ENVOFILMU, aby vytvořili jedinečnou environmentální projekci.
Nebojte se a buďte kreativní. Dejte se do toho!
 
  • Environmentální výchova a vzdělávání s TEREZOU
Krédo TEREZY je: „VELKÉ ZMĚNY ZAČÍNAJÍ OD NEJMENŠÍCH. VZDĚLÁVÁME DĚTI, aby vytvářely společnost přátelskou k přírodě“.
Nabídka dlouhodobých mezinárodních projektů vzdělávacího centraTEREZATato organizace působí voblasti environmentální výchovy více jak 36 let. Do projektů je aktuálně zapojeno více než 800 škol z celé České republiky. Pokud si přejete, aby se děti učily venku, rozuměly životnímu prostředí a výuka přírodovědných předmětů je bavila tak se zapojte do projektové nabídky. Vyberte si program, který je pro vaše žáky ten nejvhodnější.
 
LES VE ŠKOLE: Jdeme na to od Lesa
Proč chodit ve výuce ven? Žáci se budou v dalších hodinách lépe soustředit, budou zdravější, zlepší se jejich vzájemná komunikace a lépe se poznají. A to je všechno? Přesvědčíme Vás, že jde o mnohem víc! V programu Les ve škole je zásadní, aby se část výuky odehrávala přímo v lese. Žáci les vnímají všemi smysly a učí se od něj.
 
GLOBE: Jsme zvídaví a bádáme
V programu GLOBE jde hlavně o to přírodu a okolí školy pořádně prozkoumat. Bádáme o sto šest. Žáci kladou vlastní otázky, formulují domněnky, plánují vlastní pokusy. Systematickým monitorováním se stávají skutečnými experty na životní prostředí v okolí své školy. Výsledky svých badatelských projektů prezentují na školních, celostátních i mezinárodních konferencích.
 
EKOŠKOLA: Aktivně měníme svou školu k lepšímu
Hurá do akce! Ekoškoláci vědí, že hrdinou může být každý. Ovlivňují svoji školu a tím se učí ovlivňovat i svět kolem sebe. Hlavním cílem programu Ekoškola je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí. Taková Ekoškola má svůj Ekotým, který nad vším pečlivě bdí a změny organizuje. Za svou činnost se nestydí, ba naopak. Poté, co získá mezinárodní titul, hrdě vyvěsí na svou školu plaketu a vlajku.
frame-scrollup