Zpráva

KAROSÁŘKA Z LIDICKÉ VÍCEMISTRYNÍ REPUBLIKY V JUNIORSKÉ KATEGORII

29. duben 2019

V prestižní celostátní soutěži Autoopravář junior 2019 uspěla žákyně ze Stření školy technických oborů z Havířova-Šumbarku. Soutěž se každoročně koná v prostorách Service Training Center ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav.

Letos poprvé v její pětadvacetileté historii reprezentovala Moravskoslezský kraj dívka – žákyně 3. ročníku učebního oboru karosář Denisa Rakovská, která se s přehledem prosadila v souboji s žáky oboru karosář z několika desítek jiných technických středních škol z České republiky a navzdory velké konkurenci obsadila skvělé druhé místo. Ve dnech 15. až 17. dubna 2019 se v Mladé Boleslavi ukázalo, že také děvčata mohou v technických oborech výrazně uspět se svou zručností, kreativností a šikovností.

Vlastní soutěž obsahovala test teoretických odborných znalostí, zpracování poznávacích úkolů, přičemž každý úkol byl limitován časem 10 minut a soutěžící museli prokázat své znalosti karosářského nářadí, různých součástek automobilů, měřidel, svařování, druhů svarů, druhů materiálů, přípravků pro karosářské práce, spojovacích materiálů a v neposlední řadě museli soutěžící splnit úkoly spojené s měřením základních veličin.

Praktická část celostátní soutěže Autoopravář junior 2019 byla časově i fyzicky velmi náročná, jelikož bylo zapotřebí splnit zadání na 10 pracovištích. Časový limit každého pracoviště byl stanoven na 20 minut. Žáci prováděli rovnání dílu metodou PDR, rovnání pomocí repasního kladiva, svařování bodové, svařování v ochranné atmosféře metodou MAG, lepení plastů, oprava prasklin autoskel, lícování karosářských dílů, zhotovení karosářského dílu, demontáž dílu, zhotovení dílu dle výkresové dokumentace.

Uvedená soutěž je co do počtu zapojených škol, soutěžících žáků a spolupracujících firem největší akcí v České republice. Do soutěže je zapojen velký počet firemních partnerů z oblasti autoopravárenství, kteří se podílejí zejména na materiálním zajištění plnění praktických úkolů, hodnocení výkonů soutěžících a poskytování hodnotných cen pro vítěze i účastníky soutěže. Hlavními partnery soutěže jsou společnosti ŠKODA AUTO, BOSCH,WŰRTH a FRONIUS.

Denise Rakovské z havířovské střední školy blahopřejeme k vynikajícímu umístění a přejeme ji, aby získané dovednosti a zkušenosti dokázala zúročit ve svém profesním životě. Zároveň Denise děkujeme za příkladnou reprezentaci školy zřizované Moravskoslezským krajem i za úspěšnou reprezentaci našeho kraje na republikové úrovni.

frame-scrollup