Zpráva

Konference EVVO

Frýdecko-místecká škola hostila konferenci o biotechnologii v lesnictví

Ve Střední odborné škole Frýdek-Místek se uskutečnila celokrajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Dvoudenní celokrajskou konferenci pod záštitou náměstků Moravskoslezského kraje Věry Palkové a Daniela Havlíka a ve spolupráci s odbory školství, mládeže a sportu a životního prostředí a zemědělství krajského úřadu zorganizovala Střední odborná škola ve Frýdku-Místku ve čtvrtek 9. června, a to na aktuální téma Biotechnologie v lesnictví.

V dopoledním bloku se účastníci konference seznámili s odbornými příspěvky, které se zaměřily na problematiku biotechnologií, lesního hospodářství a myslivosti ve 21. století, jež prezentovali zástupci Klubu ekologické výchovy, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Lesů ČR a zástupci škol.

Odpolední část byla věnována prohlídce prostor odborného výcviku školy, kde žáci oborů Zemědělec – farmář se zaměřením na lesní mechanizaci, Opravář zemědělských strojů – kovářství a Zahradník předvedli své dovednosti. Následně si mohli účastníci v rámci interaktivních workshopů sami vyzkoušet nakládku dřeva pomocí hydraulické ruky, práci s lesní vyvážecí soupravou a motorovou pilou, manipulaci s materiálem pomocí traktorového nakládače, laserové měření geometrie kol traktorů a následně i jízdu s traktorem. Svou zručnost a kreativitu mohli zúčastnění uplatnit při tvorbě suchých vazeb z lesního materiálu a také mohli přičichnout k černému umění kovářskému. Proběhla i exkurze na plantáži vánočních stromků firmy Lesostavby.

V pátek se zúčastnění vydali za doprovodu zástupců Lesů ČR na terénní exkurzi v obci Bílá, která se zaměřila na téma udržitelného hospodaření v lese. Dalším dopoledním bodem programu byla návštěva u řezbáře Františka Janošce ze Starých Hamrů a prohlídka beskydského unikátu, dřevěného kostela severského typu – sv. Bedřicha v Bílé.

Po obědě proběhlo závěrečné vyhodnocení dvoudenní konference, byl zdůrazněn její přínos pro další vzdělávání a odborný růst v oblasti EVVO. Důležitým cílem, který konference bezesporu splnila, bylo navázání osobních kontaktů mezi zástupci škol a neziskových organizací Moravskoslezského kraje. Účastníci konference na závěr obdrželi osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu MŠMT a účastnické listy.

Příspěvky

Už poosmé se na kraji bádalo

Již osmý ročník přehlídky badatelských projektů v oblasti životního prostředí žáků základních a středních škol Moravskoslezského kraje se pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Věry Palkové konal v úterý 22. a ve středu 23. března 2016 v Ostravě. Úterní kolo, pořádané Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského a Gymnáziem, p. o., v Ostravě-Zábřehu, představilo práce žáků základních škol a víceletých gymnázií. Nejvyšší stupínek porota udělila projektu sourozenecké dvojice Daniela a Aleše Bulawových z Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník na téma Vliv teploty na rychlost vývoje motýla martináče atlasového. Středečního klání v zasedacích prostorách krajského zastupitelstva na krajském úřadě se účastnili o něco málo starší badatelé ze středních škol a gymnázií. Z pěti nejlépe hodnocených projektů nejvíce zaujal Monitoring velkých šelem na Jablunkovsku a Frýdecko-Místecku, který ve své poutavé prezentaci představil Tomáš Mohač ze Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě-Zábřehu. Vítězem se ale měli právo cítit všichni zúčastnění. Našli odvahu vystoupit před publikem, což samo o sobě není jednoduché. Připočteme-li navíc, že prezentovali odborná témata, jsou jejich výkony hodné ocenění. Kromě účastnických listů všichni řečníci obdrželi poukázky na knihy v hodnotě 250 korun do knihkupectví Academia, publikace a drobné prezentační předměty Moravskoslezského kraje, ti nejlepší navíc lahodnou sladkost a knižní poukázky ve dvojnásobné hodnotě. Slova podpory a uznání zazněla nejen z úst pořadatelů, ale i náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Daniela Havlíka, který se stal posilou hodnotící poroty ve středečním dopoledni.

PROBĚHL - 7. ročník "Setkání koordiátorů environmentální výchovy 

Tradiční lednovou akcí se již posedmé stalo setkání koordinátorů environmentální výchovy. Uskutečnilo se v prostorách, kde zasedají zastupitelé Moravskoslezského kraje. Záštitu poskytla náměstkyně hejtmana Věra Palková. Realizátorem setkání koordinátorů environmentální výchovy byl stejně jako v minulých letech Klub ekologické výchovy ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu. Albrechtova střední škola z Českého Těšína zajistila pro účastníky občerstvení a školní koordinátorky EV se také podílely na moderování odpoledního bloku.

Hlavním tématem letošního roku byla „Evaluace environmentální výchovy v oblasti vzdělávání”. Prezentovány byly také výstupy mezinárodního projektu ENVITALENT zaměřeného na péči o žáky se zájmem o životní prostředí, žáky talentované a nadané. Účastníci setkání byli informováni o tématech vyhlašovaných OSN a UNESCO pro rok 2016, dále pak o připravovaných aktivitách v Moravskoslezském kraji, které podporují zájem žáků o badatelskou činnost v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

V rámci doprovodného programu setkání koordinátorů EV proběhl o pololetních prázdninách seminář „Vesmír nadosah“, který vznikl v rámci spolupráce s odborem školství, mládeže a sportu, Centra udržitelného rozvoje při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální v Mariánských Horách a planetária v Ostravě. Koordinátoři EV a další zájemci, především z řad pedagogických pracovníků, měli možnost zavítat do prostor planetária, kde zhlédli pod napodobeninou hvězdné oblohy pestrou nabídku naučných programů pro všechny věkové kategorie. V experimentáriu se všem líbily pomůcky, které interaktivně doplňují výuku na všech stupních škol. Ve večerních hodinách se otevřela kupole hvězdárny a účastnici pozorovali astronomickým dalekohledem lednovou oblohu. Účastníci se na semináři dozvěděli mnoho zajímavých informací z nejen oblasti přírodních věd. Během komentované prohlídky celého objektu si pochvalovali, že nové podněty určitě využijí na svých školách, případně planetárium navštíví s žáky. Planetárium je vhodné místo k učení!

7. ročníku setkání se zúčastnilo téměř stovka koordinátorů EV, pedagogů, ředitelů škol a zástupců dalších organizací.

frame-scrollup