Zpráva

Studium na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne dodatečný výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (SRN).

Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 7. června 2019.

Informace o studiu:


web: http://www.msmt.cz/gymnaziu-friedricha-schillera-v-pirne-prijme-dalsi-zaky
10. května 2019
frame-scrollup