Zpráva

Představení Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořádá seminář určený pro poskytovatele sociálních služeb, který se koná ve dnech v budově krajského úřadu ve dnech:

  • 19. 9. 2018
  • 26. 9. 2018 – v tomto termínu bude zajištěn simultánní přepis
  • 3. 10. 2018
  • 4. 10. 2018 – seminář určen pouze pro zástupce PO MSK

Záměrem semináře je seznámit poskytovatele sociálních služeb se systémem financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, zejména aktuálně vyhlášeným Dotačním programem na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 a jeho podmínkami a připravovaným Informačním systémem sociálních služeb. Současně bude věnována pozornost otázce sítě sociálních služeb, pověření závazkem veřejné služby a vyrovnávací platbě.

Pozn.: max. počet účastníků za organizaci jsou 2 osoby (s výjimkou Slezské diakonie a Armády spásy v České republice, z. s. - 2 osoby za oblast)

Kontaktní osoby zajišťující organizaci semináře:

Podklady pro seminář

Prezentace z realizovaného semináře

frame-scrollup