Jste zde: Informační systém životního prostředíPosuzování vlivů - EIA, SEAAktuality

Projednávané záměry

V současné době jsou projednávány tyto záměry, podléhající posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění: