Jste zde: Informační systém životního prostředíIntegrovaná prevence - IPPC

Integrovaná prevence - IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) je komplexní způsob regulace vybraných průmyslových činností za účelem dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku (tj. minimalizace vzniku emisí a snižování zátěže veškerých složek životního prostředí – ovzduší, vody, půdy, apod.). Integrovaná prevence je na evropské úrovni ošetřena směrnicí 2008/1/ES (dříve 96/61/ES), v ČR je upravena zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. Průmyslové činnosti na které se vztahuje proces integrované prevence jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona.

Hlavní principy Integrované prevence:

  • důraz na ochranu životního prostředí jako celku a celkové snižování negativního vlivu na životní prostředí
  • stanovování podmínek provozu zařízení na základě nejlepších dostupných technik
  • přezkumy a úpravy integrovaných povolení s cílem urychlit technickou inovaci zařízení
  • integrace dílčích povolení do jednoho – snižování administrativní zátěže
  • informování a účast veřejnosti na povolovacím procesu

Aktuální informace z oblasti integrované prevence, legislativa a řada dokumentů ke stažení je k dispozici rovněž na Portálu integrované prevence a omezování znečištění.