Jste zde: Informační systém životního prostředíRybářství

Rybářství

Rybářské revíry v mapovém systému MSK

Rybářství v Moravskoslezském kraji

Pod pojmem „Rybářství“ se rozumí chov, zušlechťování, ochranu a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.

Legislativa a kompetence

Možnosti provádění rybářského práva upravuje v současnosti zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.