Zpráva

Dotační program Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015) - 1. výzva

Rada kraje na své schůzi dne 11. 12. 2014 usnesením č. 57/4538 schválila následující podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Termín podání žádosti o finanční příspěvky je 14. 1. 2015 včetně.

Kontakt:

Ing. Jana Kroupová, tel. 595 622 692, e-mail: jana.kroupova@msk.cz

Ing. Jakub Hradil, tel. 595 622 695, e-mail: jakub.hradil@msk.cz,

Zásady:

Podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015)

Přílohy:

frame-scrollup