Zpráva

Dotační program Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Rada kraje na své schůzi dne 11. 12. 2014 usnesením č. 57/4540 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 (ŽPZ/03/2015).

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Termín předkládání žádostí:

Žádost je nutno podat před zahájením prací.

O poskytnutí dotace je možno žádat ode dne 1. 1. 2015 do dne 1. 6. 2015 na práce prováděné v roce 2015.

Kontakt:

Ing. Anna Bulová, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 566, e-mail: anna.bulova@msk.cz

Mgr. Jana Bezděková, Ph.D., odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 530, e-mail: jana.bezdekova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Přílohy:

frame-scrollup