Zpráva

ISO 9001, ISO 14001 a EMAS

Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001

Krajský úřad má od roku 2016 zavedený a certifikovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a nařízení EMAS

Krajský úřad má od roku 2011 zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a nařízení EMAS.

frame-scrollup