Zpráva

Moravskoslezský kraj pořádá pro dodavatele bezplatný seminář k veřejným zakázkám

Moravskoslezský kraj se v rámci otevřeného přístupu směrem k dodavatelům, kteří se u něj ucházejí o veřejné zakázky, rozhodl poskytnout benefit spočívající v zajištění semináře v oblasti veřejných zakázek.

Cílem semináře označeného „Zákonné požadavky zadavatele v souvislosti s elektronizací zadávacích řízení v praxi – rady a návody pro dodavatele“ je především rozšířit povědomí dodavatelů o průběhu zadávacího řízení a skutečnostech, které výrazně ovlivňují dobu trvání zadávacího řízení respektive dobu do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
Seminář se uskuteční dne 26. 6. 2019 od 9:00 hod. do 12:00 hod. v sídle zadavatele, tj. 28. října 117, Ostrava, v zasedací místnosti zastupitelstva kraje C210. V případě Vašeho zájmu se na seminář můžete přihlásit e-mailem zaslaným na adresu hana.smolikova@msk.cz. Ve své přihlášce uveďte název společnosti a jména konkrétních osob, které se semináře zúčastní. Kapacita sálu je omezena, a proto je možná účast maximálně dvou zástupců jednoho dodavatele. Přihlášku prosím zašlete nejpozději do 17. 6. 2019.

frame-scrollup