Zpráva

Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje

Texty jednotlivých dokumentů jsou k dispozici také na www.vestniky.cz - zde jsou rovněž věstníky ostatních krajů.

Kontakty pro případ potíží s touto stránkou:
Mgr. Silvie Janečková, tel. 595 622 255, silvie.janeckova@msk.cz
Renáta Dračková, tel. 595 622 209, renata.drackova@msk.cz

frame-scrollup