Zpráva

Krajský úřad se připravuje na eurovolby

Krajský úřad zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh i provedení blížících se voleb do Evropského parlamentu. Evropské volby se konají v pětiletých cyklech, v tomto roce se uskuteční ve dnech 24. a 25. května.

„Naším úkolem je zajistit k volbám vše potřebné a také kontrolovat jejich správný průběh. V rámci přípravy už Krajský úřad Moravskoslezského kraje zpřístupnil volební materiály, informoval starosty o registraci kandidátních listin a poskytl adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány,“ uvedl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza. Doplnil, že krajský úřad také monitoruje úroveň školení volebních komisí, které provádí Český statistický úřad a pověřené obecní úřady.

Před samotným konáním voleb úřad sestaví a zveřejní přehled všech volebních místností včetně telefonních kontaktů. „Během samotných voleb do Evropského parlamentu budeme dozorovat průběh hlasování ve volebních místnostech v našem kraji. Pokud to bude nutné, budeme také řešit případné stížnosti na průběh voleb nebo volebních kampaní,“ řekl ředitel úřadu Tomáš Kotyza a dodal, že krajský úřad bude během voleb zajišťovat voličům i okrskovým volebním komisím telefonický informační servis.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu, pokud potřebuje hlasovat mimo svůj volební okrsek. „O průkaz musí občané požádat obec podle místa svého trvalého pobytu. Buď osobně do 22. května do 16 hodin, nebo písemně tak, aby byla žádost na obecním úřadě nejpozději 17. května v 16 hodin,“ vysvětlil ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Výdaje správních úřadů a volebních orgánů se hradí ze státního rozpočtu. Pro letošní eurovolby stát vyčlenil celkem 38 643 000 korun. Finance získávají obce prostřednictvím krajů, každý obecní úřad dostane 29 tisíc korun, obce s pověřeným obecním úřadem získají 15 tisíc korun.

Před pěti lety se v eurovolbách v České republice volilo 21 z celkového počtu 751 evropských poslanců. Volební účast byla v Moravskoslezském kraji velmi nízká, svůj hlas odevzdalo 15 % oprávněných voličů. Vyhrála ČSSD s 24,05 procenta hlasů, druhé ANO 2011 získalo 13,73 procenta voličů, KSČM volilo v kraji 13,37 procenta občanů, KDU-ČSL dalo svůj hlas 11,54 procenta voličů, ODS dosáhla na 8,88 procenta.

Moravskoslezský kraj má aktuálně v Evropském parlamentu 3 zástupce. Občanského demokrata a někdejšího hejtmana kraje Evžena Tošenovského, Jana Kellera z ČSSD a Kateřinu Konečnou zastupující KSČM.


14. května 2019
frame-scrollup