Zpráva

Konference „OVZDUŠÍ bez HRANIC – POWIETRZE bez GRANIC”

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí, si vás dovoluje pozvat, v rámci projektu i-AIR REGION, na konferenci „OVZDUŠÍ bez HRANIC – POWIETRZE bez GRANIC”

Konference se uskuteční dne 22. 5. 2019 v Harmony Club Hotelu, ul. 28. října 170, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory (kapacita 100 osob). Projekt i-AIR REGION je zaměřen na spolupráci klíčových institucí pro vytvoření společných nástrojů pro ochranu ovzduší ve společné části Slezska.

frame-scrollup