Dotace v kultuře a památkové péči

ilustrační obrázek
Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020 Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020 Nový dvouletý dotační program Program obnovy…
ilustrační obrázek
Program podpory aktivit v oblasti kultury Účelem předmětného programu, který každoročně vyhlašuje rada kraje, je podpora MSK subjektů realizující kulturní aktivity a akce,…
ilustrační obrázek
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Dotační program „Program obnovy nemovitých kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském…
ilustrační obrázek
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu Kulturní akce krajského a nadregionálního významu jsou Moravskoslezským krajem dlouhodobě podporovány nejen finančně, ale také např.…
ilustrační obrázek
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru je zaměřena na spolufinancování provozních nákladů…
ilustrační obrázek
Regionální funkce knihoven Regionální funkce knihoven jsou odborné knihovnické činnosti uvedené v zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování…
frame-scrollup