Krajská územně plánovací dokumentace

ilustrační obrázek
Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 ZÚR MSK Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen "A1-ZÚR MSK") bylo vydáno…
ilustrační obrázek
Úplné znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 (právní stav) Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje bylo vydáno Zastupitelstvem Moravskoslezského…
Zásady územního rozvoje na mapovém serveru Moravskoslezského kraje
Zásady územního rozvoje na mapovém serveru Moravskoslezského kraje Aplikace umožňuje zobrazit výkresy Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje jako mapové vrstvy a současně správní členění…
ilustrační obrázek
Záměry ZÚR MSK ve znění aktualizace č. 1 2018 (data pro GIS) Soubor dat ke stažení obsahuje připravené mapové projekty ve formátu MXD ve verzi 10.5 (pro využití v programu ArcGIS)…
Zásady územního rozvoje MSK 2011
Zásady územního rozvoje MSK 2011 platné do 21. 11. 2018 Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací kraje ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním…
ilustrační obrázek
Úhrada nákladů na pořízení změn územních plánů ZÚR MSK Dne 14. 5. 2019 schválila Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 62/5538 Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů…
frame-scrollup