Krajské územně plánovací podklady

Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje - aktualizace 2015
Územně analytické podklady MSK 2017 (4. úplná aktualizace)
Územně analytické podklady (ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady, jež zjišťují a…
Územní studie
Územní studie Krajský úřad pořídil následující územní studie a vložil o nich data do evidence územně plánovací činnosti (dokumenty ke…
Ostatní podklady
Ostatní podklady Podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území a stanovení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch v územně plánovací dokumentaci…
frame-scrollup