Zpráva

Moravskoslezský kraj podpoří projektem inkluzi

Dne 14. 12. 2015 byla do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání předložena žádost o podporu projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“. Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školních  úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školských poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.


15. prosince 2015
frame-scrollup