Zpráva

"Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2013/2014

Certifikáty

Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25

Certifikát se uděluje za celoroční ekologické aktivity školy, které jsou realizovány v ekologickém kroužku, za zavedení ekologického provozu v rámci "Zeleného úřadování", za zapojení se do projektu společnosti SITA "Papír za papír", který je zaměřen na principy třídění a recyklace. Ve školním roce 2013/2014 škola také úspěšně realizovala projekt "Přírodovědné hry", který umožnil dětem prožitkové, praktické a činnostní učení. Na tento projekt dále plynule navazuje ve školním roce 2014/2015 projekt s názvem "Přírodní zahrady", který je podpořen městem Vratimov a operačním programem životního prostředí částkou 2 mil. Kč. Škola aktivně spolupracuje se zřizovatelem a dalšími subjekty v oblasti vzdělávání k udržitelnému rozvoji.

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace

Certifikát se uděluje za aktivní přístup školy v oblasti ekologických aktivit a realizování komunitních projektů, které podporují spolupráci s veřejností. Obec Stará Ves společně se školou a dalšími partnery realizovala v uplynulém školním roce projekt s názvem "Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta ve Staré Vsi v roce 2014", který byl podpořen Moravskoslezským krajem. Dalším realizovaným projektem je "Rychtářský potok ve Staré Vsi". Oba zmíněné projekty se vzájemně prolínají a doplňují, korespondují s ekologickými záměry ve vzdělávacích plánech školy a současně vtahují do hry i další zájemce všech věkových kategorií. Škola realizovala také projekt s názvem "Ekologická doprava", který zdůrazňoval, jak je důležitá šetrná ekologická doprava.

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Certifikát se uděluje za uspořádání celokrajské environmentálně zaměřené konference, která byla určena školní ekologickým koordinátorům a jejímž cílem bylo podpořit vztah k přírodě a našemu regionu. Škola se věnuje také podpoře badatelských projektů – např. celoroční projekt "Bádáme v přírodě". V rámci badatelských projektů podporuje nejen své žáky, ale také žáky základních škol z Moravskoslezského kraje pro něž uspořádala ekologickou konferenci s účastí 65 žáků. Ve škole působí již mnoho let úspěšný ekotým, který bude dnes oceněn samostatně v rámci ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol a vede jej koordinátorka ekologické výchovy Jana Vlčková. Žáci z tohoto ekotýmu se aktivně podílejí na ekologických aktivitách školy, např. pomáhali na ekologické soutěži pro veřejnost "Halí, hola, les nás volá!" s účastí 600 soutěžících. Škola a její ekotým již třikrát obhájili mezinárodní titul Ekoškola.

Referenční listy:

frame-scrollup