Zpráva

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem

V Moravskoslezském kraji tvoří občané se zdravotním postižením významnou skupinu, na základě kvalifikovaných odhadů se jedná přibližně o 10% obyvatel kraje. Pro zlepšení kvality života této minority vznikl v roce 2004 programový dokument s názvem Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (formát pdf, velikost 360 kB), jednou z jeho realizací je Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem. Cena je od roku 2004 každoročně udělována v prosinci u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených, od roku 2005 doprovází její předávání vernisáž výstavy prezentující díla umělců se zdravotním postižením, pro kterou se ujal název Svět podle nás.

 

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje 2018


Moravskoslezský kraj, v souladu s Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, vyhlašuje pro rok 2018 Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje.

Více informací najdete zde: https://www.msk.cz/cz/kultura/cena-hejtmana-moravskoslezskeho-kraje-2018-121679/

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem 2017

Moravskoslezský kraj, v souladu s Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, vyhlásil pro rok 2017 Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem.

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je udělována u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace zejména na území Moravskoslezského kraje.

Přihlásit bylo možné dílo zveřejněné v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Předání Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje autorům oceněných děl proběhne dne 7. prosince 2017 v Galerii výtvarného umění v Ostravě.

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2016 udělena:

 • Lucii Čimburové za mozaiku "Tanečnice"
 • Miroslavu Valáškovi za reliéf z ytongu "Maska Inků"
 • Petru Valíčkovi za olejomalbu špachtlí "Koně na pastvě"

Čestná uznání

 • Miroslavě Domesové, Miluši Martínkové, Petře Ďurkové, Kamile Rojákové za kompozici mandal z čajových obalů
 • Marcelu Kubínovi za akryl „Afrika“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2015 udělena:

 • Adéle Šustrové za perokresbu "Čtvero ročních období"
 • Věře Barové za obraz „Lekníny“
 • Vítězslavovi Suchému za dřevořezbu „Mořský koník“

Čestná uznání:

 • Jiřímu Navrátilovi za dřevořezbu „Delfíni“
 • Janě Surovcové za obraz „V mámině náručí“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2014 udělena:

 • Marku Zajoncovi, Lucii Čimburové, Jiřímu Schurmanovi a Tomáši Konvičkovi za keramickou mozaiku „Mořský svět“
 • Radomíru Šajerovi za obraz „Motýl“
 • divadelnímu uskupení „Effatha Nový Jičín“ - Aleně Trpkošové, Věře Demeterové, Pavlíně Kriegielové, Jiřímu Fojtíkovi, Patriku Böhmovi a Petru Moravcovi - za maňáskové divadlo

Čestná uznání:

 • Hynku Putnářovi za dřevořezbu „Budha“
 • Mgr. Evě Liberdové za odborný recenzovaný článek „Příklady přístupnosti informací lidem se sluchovým postižením“

Kontaktní osoba:
Bc. Kateřina Mertha
tel.: 595 622 465
e-mail: katerina.mertha@msk.cz

frame-scrollup