Jste zde: Informační systém životního prostředí

Moravskoslezský kraj v roce 2015 opět podpoří výstavbu vodovodů a kanalizací v menších obcích

Podobně jako v předchozích letech vyhlásil kraj i na rok 2015 dotační program na podporu výstavby a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích s počtem obyvatel do 2000 a do 5000 obyvatel v případě, že projekt řeší likvidaci odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou v lokalitě s počtem obyvatel do 500.

Potenciální žadatelé se mohou o dotačním programu více dozvědět na pracovním semináři, který proběhne dne 6. 1. 2015 od 9:00 do 12:00 hodin v budově krajského úřadu v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva kraje.

Bližší informace k dotačnímu programu jsou uvedeny na elektronické úřední desce krajského úřadu v sekci Dotace – Vyhlášené dotační programy. Žádosti o dotace je možno podat do 14. 1. 2015.