Jste zde: Informační systém životního prostředíPříroda

Moravskoslezský kraj nechal zpracovat Revizi maloplošných zvláště chráněných území

Krajský úřad zajišťuje péči o 77 přírodních rezervací a přírodních památek. Pro posouzení kvality těchto maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) z hlediska přírodní hodnoty, tendenci vývoje i zhodnocení dosavadní péče nechal MSK zpracovat nezávislou studii Revizi MZCHÚ.

Sedmičlenný tým z Mendlovy univerzity Brno prozkoumal v průběhu dvou let všechna MZCHÚ. Moravskoslezský kraj získal revizí objektivní expertní posouzení MZCHÚ, které využije pro zkvalitnění a zefektivnění péče o MZCHÚ.

Související dokumenty