Zpráva

Výběrové řízení na pozici výchovného koordinátora Evropské školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

  • výchovného koordinátora/výchovné koordinátorky pro sekundární cyklus Evropské školy Mnichov

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz pod sekcí: EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy. Termín pro zasílání přihlášek na MŠMT je do 31. května 2019.


30. dubna 2019
frame-scrollup