Zpráva

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017

Rada kraje na své schůzi dne 9. 8. 2016 svým usnesením č. 106/8200 rozhodla vyhlásit „Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“.

Zaměření programu:

  • podpora cash flow za účelem zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb, a to do doby poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.
frame-scrollup