Jste zde: Informační systém životního prostředíKoncepce odboru ŽPZ

Koncepce odboru ŽPZ

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (dále také jen „PRVKÚK“) jako základní koncepční dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje schválen v září 2004.

Plán oblasti povodí Odry a Plán oblasti povodí Moravy

Plán oblasti povodí OdryPlán oblasti povodí Moravy jsou základní koncepční dokumenty v oblasti vod pro území Moravskoslezského kraje, které byly v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovány příslušnými správci povodí, Povodí Odry, státní podnik a Povodí Moravy státní podnik, a schváleny zastupitelstvem Moravskoslezského kraje v říjnu 2009.

Další informace k plánování v oblasti vod.