Zpráva

Rating kraje

Aktualizace mezinárodního ratingu kraje zpracovaná agenturou Moody´s Investors Service.

Rating je nezávislým hodnocením schopnosti a vůle subjektu plnit své budoucí závazky, což je důležité zejména pro hodnocení bonity klienta při získávání cizích zdrojů.

Mezinárodní rating je od roku 2005 každoročně přehodnocován ratingovou agenturou Moody´s Investors Service. Udělený rating současně naplňuje povinnosti stanovené úvěrovými smlouvami, které má kraj uzavřeny s Evropskou investiční bankou.

Dne 27. dubna 2018 ratingová agentura Moody´s Investors Service zlepšila ratingové hodnocení Moravskoslezského kraje z A2 se stabilním výhledem na úroveň A2 s pozitivním výhledem (od roku 2006 do dubna 2018 měl kraj hodnocení na úrovni A2 se stabilním výhledem). Tato změna souvisela zejména s lepším hodnocením ČR, současně k ní však přispěla klesající zadluženost kraje a dostatečná výše hotovostních rezerv kraje.

Poslední ratingová analýza byla vydána dne 6. 6. 2018, a to již na základě podrobného pravidelného ročního přehodnocení ratingu kraje. Kraji byl potvrzen rating na úrovni A2 s pozitivním výhledem. Výsledné hodnocení ovlivnilo zejména další snížení zadluženosti kraje, růst daňových příjmů, nárůst hotovostních rezerv a pokračující zlepšené provozní výsledky kraje.

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup