Zpráva

Projekt Moravskoslezského kraje "Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje"

Cílem projektu bylo vytvoření komplexního monitorovacího systému vybraných složek přírodního prostředí a faktorů ovlivňujících přírodní prostředí v Moravskoslezském kraji a také samotný monitoring vybraných složek a faktorů.

frame-scrollup