Informace z kultury a památkové péče

ilustrační obrázek
Cenu Jantar za celoživotní dílo získali Štreit a Rottrová Ceny Jantar jsou oceněním pro umělce z Moravskoslezského kraje. V neděli 3. března 2019 byly předány už podruhé. Celkem 18 sošek…
Knihovnická K2
Knihovnická K2 Moravskoslezský kraj má zpracovanou „Koncepci rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji…
Cena hejtmana
Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem V Moravskoslezském kraji tvoří občané se zdravotním postižením významnou skupinu, na základě kvalifikovaných odhadů se jedná…
Projekty spolufinancované ze zdrojů EU
Projekty spolufinancované ze zdrojů EU Archeopark Chotěbuz V dubnu 2016 byl úspěšně ukončen projekt "Archeopark Chotěbuz – 2. část“, který navázal na…
frame-scrollup